Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU MINDSUPPORTERS.COM

obowiązuje od 31. 08. 2017

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin jest podstawą prawną normującą zasady korzystania z całego serwisu internetowego MINDSUPPORTERS, znajdującego się pod domeną www.sklep.mindsupporters.com, należącego do Mindsupporters Sp. z o.o, z siedzibą w Katowicach 40-422, ul. Św. Anny 19/5 , NIP 9542772086, REGON 366011709, KRS: 0000649356.
 • Zawartość strony internetowej MINDSUPPORTERS.COM – jej struktura, grafika, logotyp, zdjęcia ilustracyjne oraz produktowe stanowią własność Mindsupporters Sp. z o.o. oraz podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, ze zm.).
 • Wszystkie znaki towarowe, w szczególności nazwa i logo są znakami towarowymi będącymi prawną własnością Mindsupporters Sp. z o.o..
 • Żadna część merytoryczna czy graficzna (artykuły, treści, zdjęcia, grafika) nie może być rozpowszechniana w publikacjach drukowanych, elektronicznych oraz internetowych bez zgody właściciela Mindsupporters Sp. z o.o..
 • Warunkiem korzystania z serwisu MINDSUPPORTERS.COM, w szczególności składania zamówień i korzystania z możliwości interaktywnych Mojego Konta dla użytkowników zarejestrowanych, jest uprzednia akceptacja wszystkich zasad niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie Użytkownika do ich należytego przestrzegania.
 • Użytkownik zarejestrowany akceptuje wszystkie zasady Regulaminu poprzez Rejestrację w serwisie www.sklep.mindsupporters.com.
 • Użytkownik niezarejestrowany, chcący złożyć zamówienie, każdorazowo akceptuje wszystkie zasady Regulaminu poprzez zaznaczenie opcji „Akceptuję Regulamin serwisu” przed zakończeniem procesu składania zamówienia.

§ 2. Definicje

 • eSklep – sklep internetowy należący do Mindsupporters Sp. z o.o., znajdujący się na stronach serwisu internetowego pod domeną www.sklep.mindsupporters.com.
 • Produkt – konsultacje online, ebooki oraz inne produkty fizyczne oferowane na sprzedaż w sklepie internetowym Mindsupporters Sp. z o.o..
 • Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z serwisu internetowego Mindsupporters Sp. z o.o..
 • Klient – Użytkownik, który złożył zamówienie w sklepie internetowym Mindsupporters Sp. z o.o..

§ 3. Produkty

 • Wszystkie produkty przedstawionej na stronach serwisu internetowego www.sklep.mindsupporters.com są własnością firmy Mindsupporters Sp. z o.o. i nie wyraża się zgody na ich powielanie lub kopiowanie. Wszystkie wzory produkty zamieszczone w sklepie podlegają ochronie prawa autorskiego.
 • Produkty są nowe i wolne od wad. Każdy z nich ma swój szczegółowy opis w eSklepie dotyczący zakresu, spisu treści, wymiarów, materiałów i surowców,  z jakich został wykonany. Klient, przed dokonaniem zakupu, powinien obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi produktu umieszczonymi w serwisie Mindsupporters Sp. z o.o..
 • Złożenie zamówienia traktowane jest jako akceptacja wszystkich informacji opisowych całego produktu i jego składowych.
 • W ofercie Mindsupporters Sp. z o.o. znajdują się produkty:
  • Konsultacje online;
  • Ebooki;
  • Produkty materialne wspierające zarządzanie firmą;
  • Produkty elektroniczne wspierające zarządzanie firmą;
 • Zdjęcia wszystkich produktów zostały wykonane z należytą starannością w celu oddania jak największej ilości szczegółów w wyglądzie produktów materialnych i odwzorowania jej rzeczywistego wyglądu. Istnieje jednak możliwość, że dany produkt może się NIEZNACZNIE (różnice w strukturze, formie) różnić od tego co widnieje na zdjęciach. 

§ 4. Ceny

 • Ceny wszystkich produktów Mindsupporters Sp. z o.o.  podawane są w polskiej walucie (złoty polski – PLN), są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 • Mindsupporters Sp. z o.o. ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie eSklepu, w szczególności do przeprowadzania akcji promocyjnych.
 • Ceny każdego produktu są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.

§ 5. Składanie zamówienia

 • Mindsupporters Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż produktów poprzez eSklep znajdujący się na stronach www.sklep.mindsupporters.com.
 • Warunkiem dokonania zakupów produktów w eSklepie jest wypełnienie formularza zamówienia (wszystkie obowiązkowe rubryki zgodnie ze stanem rzeczywistym) oraz dokonanie płatności za zamówione produkty.
 • Zamówienia można składać całodobowo, jednakże czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania należności przesłanych przez Klienta na konto Mindsupporters Sp. z o.o. w dniu roboczym od 9 – 17.00 (tj. pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

§ 6. Zmiana lub rezygnacja z zamówienia

 • W razie braku możliwości realizacji zamówienia już opłaconego, Mindsupporters Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia (z powodu braku dostępności towaru), o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W momencie, gdy Klient nie zadeklaruje chęci zakupu innego produktu, Mindsupporters Sp. z o.o. niezwłocznie odeśle należności Klienta na konto, z którego płatność została nadesłana.
 • Klient może wycofać złożone zamówienie lub wprowadzić do niego zmiany tylko do momentu, otrzymania wiadomości drogą elektroniczną z informacją o wysyłce zamówienia na podany w formularzu adres.
 • Wycofanie lub zmiana zamówienia może nastąpić tylko w formie wiadomości wysłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@mindsupporters.com.

§ 7. Płatności

 • Klient opłaca złożone zamówienie poprzez dokonanie na konto Mindsupporters Sp. z o.o. przelewu w kwocie odpowiadającej wartości zamówionego towaru oraz kosztów przesyłki za pomocą PayPal, karty kredytowej/debetowej lub przelewu zwykłego bezpośrednio na konto Mindsupporters Sp. z o.o., albo w inny sposób uzgodniony przez strony.
 • Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje nie wcześniej niż po pełnym opłaceniu przez Klienta złożonego zamówienia.

§ 8. Realizacja zamówienia

 • Mindsupporters Sp. z o.o. przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od Klienta na konto bankowe.
 • Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 3 dni robocze i liczony jest od momentu zaksięgowania płatności na koncie Mindsupporters Sp. z o.o..
 • Jeśli Klient złożył zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji – zostanie ono zrealizowane zgodnie z najdłuższym czasem realizacji i wysłane łącznie, w jednej przesyłce. Czas dostawy nie jest wliczony do terminu realizacji.
 • Do każdego zamówienia, w dniu zaksięgowania płatności, Mindsupporters Sp. z o.o. wystawia i załącza, zgodnie z wyborem Klienta, dowód sprzedaży lub fakturę VAT. Dowód sprzedaży na wniosek Klienta może zostać wysłany na adres inny niż adres dostawy.
 • Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu sprzedaży przez okres co najmniej 2 lat od daty zakupu.
 • O dokonaniu przez Mindsupporters Sp. z o.o. wysyłki zamówionych produktów lub rozpoczęciu  realizacji usługi konsultacji online, Klient jest informowany drogą elektroniczną.
 • Oczekiwany czas dostawy przesyłki kurierskiej wynosi 1 dzień roboczy od dnia nadania dla przesyłki krajowej. Czas dostarczenia przesyłek zagranicznych uzależniony jest od kraju destynacji. Czas dostarczenia przesyłek elektronicznych wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy od daty zaksięgowania płatności na koncie bankowym Mindsupporters Sp. z o.o..

§ 9. Przesyłka zamówienia

 • Mindsupporters Sp. z o.o., dla bezpieczeństwa produktów, wysyła zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Mindsupporters Sp. z o.o. wysyła zamówienia do każdego kraju na świecie.
 • Mindsupporters Sp. z o.o. dopuszcza odbiór osobisty w lokalu przedsiębiorstwa po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru towaru.
 • Mindsupporters Sp. z o.o. przesyła kupione produkty elektroniczne na podany przez Klienta adres e-mail.
 • O nadaniu przesyłki Klient jest natychmiastowo informowany drogą elektroniczną.

§ 10. Koszty transportu

 • Koszt dostawy przesyłki krajowej i zagranicznej pokrywa Klient.
 • Koszt dostawy produktów elektronicznych wynosi 0,00 PLN.
 • Cena przesyłki zagranicznej ustalana jest zgodnie z informacją zawartą w zakładce Warunki dostawy.

§ 11. Odbiór przesyłki

 • Zamówione produkty powinny być zapakowane w kopertę bąbelkową lub tekturowe pudełko wypełnione specjalnym wypełnieniem zabezpieczającym przed uszkodzeniami w czasie transportu. Czasami przesyłka opakowana jest dodatkowo w firmową kopertę kurierską.
 • Jeśli stan przesyłki budzi wątpliwości, Klient ma prawo odmówić jej odbioru. W obecności doręczającego należy spisać protokół szkód lub braków, i niezwłocznie skontaktować się z Mindsupporters Sp. z o.o. drogą elektroniczną.
 • Sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności doręczającego stanowi podstawę do przyjęcia i uznania reklamacji.
 • Jeśli Klient przyjął i pokwitował przesyłkę bez jej wcześniejszego sprawdzenia, ryzyko uszkodzenia jej zawartości lub jakichkolwiek braków przechodzi na Klienta w momencie pokwitowania jej odbioru.
 • Jeśli odbiór przesyłki przez Klienta nie nastąpi w ciągu 10 dni roboczych, a zamówiony produkt wróci w tym czasie do Mindsupporters Sp. z o.o., uznaje się, iż Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Tym samym, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zwrotu przez Mindsupporters Sp. z o.o., Klient otrzyma zwrot pieniędzy za zamówione, ale nieodebrane produkty. Koszt transportu nie jest zwracany.

§ 12. Zwrot i wymiana

 • Każdemu Klientowi, w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia doręczenia przesyłki przysługuje prawo zwrotu (odstąpienia od umowy) albo prawo wymiany produktu.
 • Prawo do zwrotu lub wymiany produktu na inny w tej samej cenie (lub w innej cenie, po dopłaceniu różnicy przez Klienta lub zwrotu nadwyżki przez Mindsupporters Sp. z o.o.) następuje po wyrażeniu pisemnej zgody (wysłanej via e-mail) przez Mindsupporters Sp. z o.o. oraz pod koniecznym warunkiem, iż Klient posiada dowód sprzedaży zwracanego lub wymienianego produktu. Oddawany produkt nie może być użytkowany, uszkodzony, nosić śladów przymierzania, powinien być czysty i wolny od jakichkolwiek wad.
 • Prawo do zwrotu produktu w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i bez podawania przyczyny przysługuje Klientowi na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Aby odstąpić od umowy sprzedaży Klient w ciągu 14 dni musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i wysłać je drogą elektroniczną na adres biuro@mindsupporters.com. Zwrot produktu może nastąpić pod warunkiem, że Klient posiada jego dowód sprzedaży, a produkt jest opakowany w sposób określony pkt 4 oraz nie posiada żadnych śladów użytkowania lub jakiegokolwiek naruszenia, usterek czy wad.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim przypadku kwota zwracana przez Mindsupporters Sp. z o.o. zostanie pomniejszona o wartość wyrządzonej szkody.
 • Przesyłka, w której znajduje się zwracany, reklamowany lub wymieniany produkt musi zawierać odpowiednie zabezpieczenia transportowe (styropian, foliowe wypełnienie lub odpowiednie opakowanie chroniące produkt przed zniszczeniem w czasie transportu), dowód zakupu.
 • Mindsupporters Sp. z o.o. ma prawo nie przyjąć przesyłki, która nie spełnia wymogów bezpiecznego transportu opisanych w § 12 pkt 4 i tym samym odmówić zwrotu wartości produktu.
 • Zwrot przesyłki, pod rygorem jej nieprzyjęcia, następuje paczką pocztową lub przesyłką kurierską. Klient jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia nadania przesyłki.
 • Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej Mindsupporters Sp. z o.o. w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania zwróci Klientowi na konto, z którego opłacono zamówienie, równowartość tego zamówienia.
 • Koszt dostawy przesyłki zwracanej lub reklamowanej pokrywa Klient.
 • Postanowienia określone pkt 3-7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wymiany towaru na inny.
 • Na mocy art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r., nr 22, poz. 271) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli produkt został wykonany na jego specjalne zamówienie, opatrzony wykonanym specjalnie dla niego znakiem, a także jeśli został on na jego życzenie zmniejszony lub powiększony.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne

 • Ewentualne reklamacje dotyczące produktów Mindsupporters Sp. z o.o. winny być zgłaszane na adres e-mail biuro@mindsupporters.com lub pisemnie na adres 40-422 Katowice, ul. Św. Anny 19/5 i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 5 dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w pkt 1). Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży powinny być załatwiane pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

§ 14. Polityka prywatności

 • Składając zamówienie w sklepie internetowym Mindsupporters Sp. z o.o., Klient dobrowolnie wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie oraz przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży i kontaktów posprzedażowych. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r., Dz.U. 2002.101.926).
 • Klient ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy Mindsupporters Sp. z o.o..
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję elektronicznego newslettera zawierającego informacje na temat oferty i wydarzeń z firmy Mindsupporters Sp. z o.o..

§ 15. Odpowiedzialność i prawa autorskie

 • Mindsupporters Sp. z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich dochodzonych tytułem naruszenia ich praw, w szczególności praw autorskich i pokrewnych. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Klient.
 • W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Klienta, zobowiązany jest on do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń.

§ 16. Postanowienia końcowe

 • Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Mindsupporters Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.sklep.mindsupporters.com.
 • Mindsupporters Sp. z o.o. ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o których Użytkownik zarejestrowany zostanie każdorazowo poinformowany drogą elektroniczną w terminie 14 dni przed ich wejściem w życie. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej www.sklep.mindsupporters.com.

Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem normowane są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta, kodeksem cywilnym, kodeksem postępowania cywilnego, ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów